Mine

Ydelser

 

Ledelse

Ledelsesteams

Har I brug for et boost i jeres ledelses samarbejde, mødeafholdelse eller i kommunikationen internt og eksternt i organisationen? Et intensivt udviklingsforløb med løbende fokus på disse behov og værktøjerne til at håndtere dem kan på en ganske kort periode ændre ledelsesteamets samarbejde og kommunikation. Med udgangspunkt i social psykologisk viden og hjerneforskning får I viden og indsigt i at komme videre på team niveau.  

Den enkelte leder

Som individuel leder kan du ofte opleve at være alene med udfordringer, opgaver, resultater og personlige usikkerheder i arbejdet. Har du brug for at sætte fokus på din personlige ledelsesudvikling i forbindelse med løsningen af disse udfordringer tilbyder jeg ligeledes en individuel sparring hvor du afhængig af behov både tilbydes konkrete ledelsesværktøjer såvel som psykologisk indsigt i hvordan disse håndteres hensigtsmæssigt.

Stress workshop & coaching

Min tilgang til stresshåndtering foregår på et organisatorisk såvel som et individuelt plan.

Jeg arbejder med stressworkshops for hele virksomheden hvor hjernens processer og spilleregler forklares på en oplysende og jordnær måde med henblik på at skabe forståelse for signaler, reaktioner, værktøjer og organisatoriske tiltag. Jeg arbejder endvidere med etableringen af organisatoriske stressberedskab, politikker samt ledelsesmæssige uddannelsestiltag.

Endelig arbejder jeg igennem coaching på et individuelt plan med at hjælpe den enkelte medarbejder til at etablere et hensigtsmæssigt og bæredygtigt arbejdsliv i overensstemmelse mellem ressourcer, kompetencer og krav.  

 

 

 

Personlig- & Karriereudvikling

I et arbejdsliv med fokus på præstationer, udvikling, deadlines og mål kan vi som mennesker til tider opleve at blive udfordret på meningen, motivation eller energien, som vi oplever kan mangle i en travl arbejdsdag.

Spørgsmålene kan trænge sig på: Hvor er jeg på vej hen i mit (arbejds)liv? Hvad ønsker jeg egentlig at bidrage med i mit arbejdsliv? Hvad er jeg god til? Hvor gør jeg en forskel? Hvad bliver jeg glad af? Overvejelserne og manglen på mening kan over tid føre til bekymringer, nervøsitet, angst, nedtrykte tanker. At tage de første skridt ud af disse tankeprocesser og følelser kan være en vanskelig proces.

Mine coaching sessioner henvender sig netop til dig der står foran eller midt i en sådan proces. Du får det bedste rum til at blive klogere på dig selv og dine følelser og tankeprocesser. - Bevidst om hvor du ønsker at komme hen. - Sparring på hvor og hvordan du starter. - Og hjælp til hvordan du bedst lykkes med at anvende og udvikle dine kompetencer i den rigtige sammenhæng.

 

Teams & Kommunikation

Indimellem kan det i en travl hverdag være vanskeligt at lykkes med en hensigtmæssig håndtering af arbejdspresset og den daglige kommunikation. Input og træning i kommunikation og hjernens spilleregler kan dog hjælpe jer til  skabe en stærk samarbejdskultur.

Fokus i et kommunikationsforløb er mere konkret at give teamet mulighed for at gøre status på kommunikation, arbejdspres & trivsel samt at få redskaber til at håndtere kommunikationen i pressede arbejdssituationer. Herunder at udvikle hensigtsmæssige metoder til at håndtere interessemodsætninger og konflikter. 

 

 

Rikke Lindekilde. Cand. Psych. (1973)
Erhvervspsykolog og ejer i Lindekilde & Partners
PhD & Autoriseret Psykolog
Beskikket Censor i Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Lindekilde & Partners
CVR: 34013284
Adresse: Vestergade 49B, 8000 Aarhus C.
Email: rikke@lindekilde.nu
Mobil: 28-890616