Inspiration

Jeg har igennem min karriere arbejdet med flere forskellige faglige organisatoriske emner. Denne side fungerer som en slags blog, hvor du kan læse om mine refleksioner over nogle af disse emner. 

 

Indlæg: PHD
Mindset og virtuelle vaner 

I min phd skriver jeg om de psykologiske mindsets som vi hver især bringer med os på arbejde og som er afgørende for vores syn på (sam)arbejdet og vores evne til at løse dagligdagens udfordringer. Et givent mindset refererer til at vi tænker og anvender et sprog på en måde, som kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt for læring og udvikling i professionelle såvel som private sammenhænge[...]

DigitalBrain-20150812091648187.jpg
brainworking_1.jpg

Indlæg: Hjernedagen 2017

Når vi bliver ”for kloge” og taler et sprog som selv vores hjerner ikke forstår

Jeg deltog i Hjernedagen 2017 på Teknologisk Institut.

Det gav mig lidt inspiration, som jeg vil dele nedenfor under overskriften:

"Hvad har gardinprædikener, negationer (-ikke sætninger)
og trafikkens farer med hinanden at gøre?"

 

Oplæg: Virtuelle antagelser og samarbejdsvaner

Tør I blive udfordret på jeres virtuelle antagelser og samarbejdsvaner?

I oplægget ”Virtuelle antagelser og samarbejdsvaner” udfolder jeg et aktuelt og centralt emne i hverdagens arbejdsliv. Jeg kigger dybere ind i antagelserne omkring virtuel kommunikation og løfter sløret for hvordan den enkelte såvel som teamet kan udvikle sin evne til at samarbejde. Jeg ser på hvordan man kan eliminere kilder til frustration og ineffektivitet på distancen, samt blive bedre til at bevare et udforskende mindset i en hverdag hvor teammedlemmerne er distribueret på flere lokationer [...]

 

rawpixel-649916-unsplash.jpg