Indlæg: PHD
Mindset og virtuelle vaner 

I min phd skriver jeg om de psykologiske mindsets som vi hver især bringer med os på arbejde og som er afgørende for vores syn på (sam)arbejdet og vores evne til at løse dagligdagens udfordringer. Et givent mindset refererer til at vi tænker og anvender et sprog på en måde, som kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt for læring og udvikling i professionelle såvel som private sammenhænge[...]

[...]

Min forskning bygger på bl.a. på Carol Dwecks arbejde med mindset, hvor hun undersøger hvordan vores mindset (det fikserede eller udviklende mindset) kan være afgørende for hvor låste vi er i vores handlinger og i løsningen af konkrete dagligdags udfordringer.

Sammen med en gruppe medarbejdere og ledere i Grundfos R&D afdeling udforskede jeg i phdén de personlige sandheder og mindsets som styrede gamle og mere uhensigtsmæsige samarbejdsvaner på organisationsplan. Konkrete eksempler på etablerede og styrende mindset kunne være: ”Man kan ikke udvikle relationer på distancen”eller ”På virtuelle møder kan man ikke diskutere i dybden”. Netop metoder til at forstyrre disse fastlåste forestillinger og vaner på såvel individ som team niveau definerer jeg nærmere i min phd. Og min phd forskning viser at man ikke blot kan træne sig op til at se sig selv og problemer som foranderligefrem for som stationære men yderligere at man kan ændre et helt teams samarbejdsvaner ved at synliggøre gamle samarbejdsformer og igangsætte nye alternative måder at gøre tingene på. Man kan f.eks. træne nye kommunikationsmønstre og vaner op imellem leder-leder kolleger eller ændre mødeformer og vaner. Disse konkrete erfaringer og træningsøvelser gav de enkelte teams inspiration til at eksperimentere med nye måder at samarbejde og gøre tingene på og en mulighed for at tænke anderledes om dagligdagens vaner og ”sandheder”.